fbpx

7 pont, amire 2022-től figyelned kell, ha digitális szolgáltatást nyújtasz

Alig hogy megemésztettük a 2021. év jelentős változásait , máris tovább szigorodnak a fogyasztóvédelmi előírások a digitális szolgáltatások és webshopok számára. Az új digitális fogyasztóvédelmi szabályok nemcsak az ÁSZF-ek, hanem a reklámozási gyakorlat módosítását is szükségessé tehetik.

ÚJ MEGÁLLAPODÁS A FOGYASZTÓKÉRT”

Az Európai Unió New Deal for Consumers elnevezésű kezdeményezésének nyomán az Európai Parlament és a Tanács 2019. november 27-én elfogadta az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtásáról és korszerűsítéséről szóló irányelvet. Az uniós jogszabályt a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet ültette át a hazai jogba.

A webshopokat követően most a digitális szolgáltatásokat, illetve digitális tartalom szolgáltatásokat érintő változásokat tekintjük át.

A jótállási és kellékszavatossági szabályok, valamint a tájékoztatási kötelezettségek változása miatt érdemes a 2022. évet egy jogi audittal indítani. A jogi megfelelés vizsgálatának nem csak az ÁSZF-re, de a reklámok tartalmára is ki kell terjednie.

7 PONT, AMIRE FIGYELNED KELL, HOGY DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÓKÉNT MEGFELELJ 2022-BEN A JOGSZABÁLYOKNAK

1

A legelső feladat: a kategóriába sorolás

Elsőként azt kell meghatároznod, hogy az általad nyújtott szolgáltatás digitális szolgáltatásnak vagy digitális tartalom szolgáltatásnak minősül -e.

A digitális szolgáltatás az olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi

  • a fogyasztó számára, hogy digitális adatokat hozzon létre, kezeljen, tároljon, vagy azokhoz hozzáférjen; vagy
  • a fogyasztó és a szolgáltatás más igénybe vevői által feltöltött vagy létrehozott digitális adatok megosztását, illetve az azokkal való egyéb interakciót.
  • Elsőként azt kell megállapítanod, hogy szolgáltatásod digitális szolgáltatásnak (pl. SaaS) vagy digitális tartalomszolgáltatásnak minősül.

Bár nem ennek a rendeletnek a tárgya, de ha a szolgáltatásod digitális tartalom szolgáltatás, akkor a tartalomra vonatkozó szerzői, illetve médiajogi szabályoknak megfelelés szintén egy nem kicsi, különleges szakértelmet igénylő jogi feladat.

A kormányrendelet szerint a digitális tartalom szolgáltatás, illetve digitális szolgáltatás az alábbiakat is magában foglalja:

  • amikor a vállalkozás digitális tartalmat szolgáltat vagy digitális szolgáltatást nyújt, a fogyasztó pedig – a szolgáltatás nyújtásához szükséges célt meghaladóan – személyes adatokat szolgáltat,
  • a fogyasztó egyedi utasítása alapján fejlesztésre kerülő applikációk,
  • a más szolgáltatások vagy áruk nyújtása mellett, csomagban nyújtott digitális szolgáltatások.
2

Az adattranszferrel járó digitális szolgáltatások megfelelőségének vizsgálata

Az adattranszferrel járó digitális szolgáltatások ingyenességével kapcsolatos megtévesztő kereskedelmi gyakorlat kérdése az utóbbi években a versenyhatóság gyakorlatában többször előkerült, ezzel kapcsolatban a Kúria GVH vs. Facebook ügyében hozott ítéletének elemzését korábbi blogcikkemben is megtalálod és az ma is aktuális téma szakmai körökben. Az új kormányrendelet alapján elképzelhető egy olyan megközelítés is, amely egy barter ügyletként tekint az adatért (pl. hírlevél feliratkozásért) cserébe nyújtott, egyébként „ingyenesen kínált digitális szolgáltatásokra (pl. e-book), amely feltételeinek rögzítése az ÁSZF-ben is szükségessé válhat.

3

Világos és egyértelmű tájékoztatás a digitális szolgáltatások funkcionalitása, kompatibilitása és interoperabilitása tekintetében

Szintén az ÁSZF-et érintő kérdés, hogy a digitális szolgáltatások funkcionalitása, kompatibilitása és interoperabilitása tekintetében a szerződés megkötését megelőzően a fogyasztónak világos és közérthető tájékoztatást kell nyújtani.  Az ebbe fektetett munka később busásan megtérül, hiszen ez mentesítheti a vállalkozást a hibás teljesítés jogkövetkezményei alól.

4

Frissítések

A vállalkozásnak biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést kapjon a frissítésekről – ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint megkapja azokat. A frissítésekre vonatkozó rendelkezéseket szintén tartalmaznia kell az ÁSZF-nek.

5

Szélesebb körű kellékszavatosság

A digitális tartalomszolgáltatások, illetve digitális szolgáltatások tekintetében   – az áru értékesítéséhez hasonlóan – 2022-től szintén többlet szavatossági igényeket érvényesíthet a fogyasztó, amellyel az ÁSZF-nek is ki kell egészülnie.

A fogyasztónak az ellenszolgáltatás arányos leszállítására, illetve a szerződés megszüntetésére vonatkozó igényét – a fentiek mellett – az alapozhatja meg, ha

  • a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az a vállalkozásnak aránytalan többletköltséget eredményezne;
  • a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági kötelezettségének a vállalkozás ugyan eleget tett, de az a fogyasztó számára jelentős kényelmetlenséget okozott, vagy a szerződésszerűvé tételt nem térítésmentesen biztosította.

A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a vállalkozásnak szabad keze van abban, hogy annak a műszaki jellemzőitől függően milyen módon tesz eleget.

A fogyasztónak főszabály szerint elsőként fel kell hívnia a vállalkozást a teljesítésre, és csak azt követően jogosult a szerződést megszüntetni, ha a vállalkozás továbbra sem nyújtja a szolgáltatást késedelem nélkül vagy a közösen meghatározott póthatáridőn belül.  

6

A szerződés módosításának feltételei

A kormányrendelet meghatározza a feltételeket, amelyek mellett a határozott idejű szolgáltatási szerződések módosíthatók, és azt is előírja, hogy a fogyasztót világos és közérthető módon tájékoztatni kell a szerződés módosításáról. A módosítást megelőzően a vállalkozásnak észszerű időben, tartós adathordozón kell eleget tenni tájékoztatási kötelezettségének. A szerződés módosításának és az erre vonatkozó tájékoztatás részletes feltételei tekintetében szintén szükséges lehet az ÁSZF-ek módosítása.

Az ÁSZF-ben át kell vezetni az az új szabályt is, amely szerint a fogyasztó jogosult harminc napon belül a szerződést díjmentesen megszüntetni, ha a szerződés megváltozott feltételekkel történő teljesítése hátrányosan érinti a digitális tartalomhoz vagy a digitális szolgáltatáshoz való hozzáférését, illetve annak használatát.

7

Jótállás a reklám tartalma szerint

A vállalkozásoknak nem csak a szerződés általános feltételei, hanem a reklám tartalmának kialakítására is különös gondot kell fordítaniuk.

Ha a jótállási nyilatkozatban foglalt feltételek a fogyasztóra nézve kevésbé kedvezőek, mint a kapcsolódó reklámok szerinti feltételek, a jótállásra kötelezett főszabály szerint a reklámokban foglalt jótállásra vonatkozó feltételek szerint felel a hibás teljesítésért.

Reklámnak minősül bármely kommunikáció, amely valamely áru értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul. Tehát a weboldalad vagy a social média felületed állításaiért ugyanúgy jótállással tartozol, mint egy rádióban vagy televízióban megrendelt reklámért vagy egy display kampány tartalmáért.

A reklámok állításáért tehát úgy felel egy digitális vállalkozás, mint a szerződéses (ÁSZF szerinti) vállalásáért. Nem jelent tehát kibúvót, ha az ÁSZF apróbetűs részeiből esetleg kimaradt volna a jól hangzó marketing üzenet.

 

MIBEN TUD SEGÍTENI A SZALAI LEGAL?

A Szalai Legal specialitása, hogy a digitális vállalkozásokat érintő valamennyi jogterületet összefüggésében, holisztikusan alkalmaz. Így a vállalkozások egy helyen komplex jogi szakértői szolgáltatást kapnak. A jogi megfelelés több, mint egy ÁSZF – igazi eredményeket tartós együttműködéssel és komplex jogi szakértelemmel, valamint az üzleti folyamatok alapos megismerésével lehet elérni. A szolgáltatásunk azoknak a vállalkozásoknak szól, akik elkötelezettek abban, hogy a teljes kereskedelmi gyakorlatukat ezzel a komplex megközelítéssel, szakértő igénybevételével alakítsák ki.

DR. SZALAI ANITA

ÜGYVÉD

Kíváncsi vagy, hogy kell -e módosítani az ÁSZF-ed vagy a reklámozási gyakorlatodat?

JELENTKEZZ BE AUDITUNKRA!

Bejelentkezés konzultációra (#10)

Related Posts