fbpx

A Médiatanács új klasszifikációs ajánlásának tanulságai

A médiatörvény 2021 nyári módosítása óta foglalkoztatja a szakmát és a közvéleményt, hogy mi minősül a homoszexualitás népszerűsítésének. A kérdésre az NMHH Médiatanácsa adta meg a választ legújabb klasszifikációs ajánlásában. Hogy ez mennyire megnyugtató a piac és az érintettek számára, kiderül a blogcikkből, és persze a későbbi jogalkalmazásból.

MIÉRT KÉSZÍT A MÉDIATANÁCS KLASSZIFIKÁCIÓS AJÁNLÁST?

A Médiatanács a médiatörvény alapján 2011 óta ajánlásban teszi közzé a kiskorúak védelmében alkalmazott korhatár-besorolásnál irányadó részletes szempontjait. Az ún. klasszifikációs ajánlás a szakmai szereplők számára azóta fontos sorvezetőként szolgál a filmek és egyéb műsorszámok helyes korhatárbesorolásához.

A kiskorúak védelmének 1996-os médiatörvénnyel bevezetett rendszerének alkalmazása során az elmúlt 25 évben gazdag joggyakorlat alakult ki. A szexuális tartalmak korhatárbesorolása a nemi orientációtól függetlenül a szexualitás megjeleníthető mértékéhez igazodott. A szexualitást megjelenítő tartalmak megítélésében az volt a döntő, hogy azokban a nemiség közvetetten vagy közvetlenül, naturálisan jelenítik meg.

ÚJ TÍPUSÚ FELNŐTT TARTALOM

Az explicit erőszakot és öncélú szexualitást megjelenítő tartalmak mellett 18-as korhatárjelzéssel sugározható szexuális tartalmak új típusa jelent meg a 2021. július 8-án hatályba lépett módosításával.

Eszerint a homoszexualitás megjelenítése abban az esetben is felnőtt tartalomnak minősül, ha annak ábrázolása nem közvetlen, naturális vagy öncélú.

Ennek megfelelően a lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásban csak 22 óra után, rádióban 23 óra után kerülhetnek műsorba LMBTQ+ tartalmak.

A szabályozással kapcsolatos alkotmányos aggályokat én is vizsgáltam már korábbi blogcikkemben, és azok számos fórumon elhangzottak.

HOMÁLY A HOMOSZEXUALITÁS NÉPSZERŰSÍTÉSÉT ILLETŐEN

Míg a módosított médiatörvény a „népszerűsítése, megjelenítése” fordulattal a népszerűsítést és a megjelenítést eleve nem választja el egymástól, a reklámtörvény már kizárólag a népszerűsítés szót használja a homoszexuális tartalmakra vonatkozó korlátozások bevezetésénél. Mivel nem lehet eldönteni, hogy a vesszővel elválasztás „és” vagy „vagy” logikai kapcsolatot jelöl a két szó között, a médiatörvény alapján az sem kizárt, hogy a bemutatás egyúttal népszerűsítésnek is minősül.

A jogalkalmazás számára a 2021. július 8-i hatálybalépés óta adja magát a kérdés: a bemutatás egyben népszerűsítés is?

Két hónappal a médiatörvény módosítását követően a Médiatanács új klasszifikációs ajánlásában fejtette ki, hogy mikor minősül egy szexuális kisebbséget bemutató tartalom a homoszexualitás népszerűsítésének.

DE MIRE VALÓ A KLASSZIFIKÁCIÓ, AVAGY A KORHATÁRBESOROLÁS?

Az ajánlás szerint a műsorszámok besorolásának célja, hogy a gyermek és az ifjúság védelmet élvezzen olyan műsorokkal szemben, amelyek az önmagáért felelős és a társadalmi együttélésre alkalmas személyiség kialakulását veszélyeztethetik. Mivel a törvényi felsorolás a lehetséges ártalmak tekintetében nem taxatív (azaz nem kimerítő), ezért az ajánlás egyfajta sorvezetőt ad a jogalkalmazók számára a médiatörvénynek való megfeleléshez.

MI AZ ÚJ KLASSZIFIKÁCIÓS AJÁNLÁS CÉLJA?

Az ajánlás célját és legfontosabb elveit rögtön az elején leszögezi a Médiatanács.

A Médiatanács a potenciális ártalmak tekintetében kíván eligazítást adni a médiaszolgáltatók számára a kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezések betartásához.

Általánosságban véve a Médiatanács azokat a tartalmakat tekinti kiskorúak fejlődésére ártalmasnak, amelyek olyan magatartásmintákat, világnézeteket vagy értékrendet támogatnak, amelyek a társadalmi normákkal, így különösen az alkotmányos alapértékekkel szemben állnak.

Rögtön az elején leszögezi azonban, hogy ez a védelem nem jelentheti ugyanakkor bizonyos témák tabúsítását.  A teljes kontextust és üzenetet kell a kiskorúak életkori szakaszokkal összefüggő értelmi és feldolgozási képességeire tekintettel értékelni. A besorolás pedig függhet attól, hogy egy adott műsor vonzó, vagy elítélendő példaként mutatja be a kritikus tartalmat.

A Médiatanács szerint „a besorolás általában nem szakkérdés, akkor válna azzá, ha a műsorszám besorolásához szükséges ismérvek meghaladnák a társadalom általános értékrendjét”.

ÁLTALÁNOS KLASSZIFIKÁCIÓS ELVEK

A Médiatanács általános elvként rögzíti, hogy az egyes műsorszámok besorolásakor a „témakifejtés tesztjét” kell alkalmazni:

  • a műsorszámban megjelenik -e valamilyen ártalom,
  • az ártalom milyen súllyal kerül bemutatásra,
  • a tematizált ártalmat milye módon ábrázolta a műsor (követendő vagy elítélendő példaként),
  • fellelhetők -e olyan eszközök, amely a védett korcsoportnak segítenek az ártalmas tartalomtól való távolságtartás kialakítására.

Fontos elv, hogy a produkció művészi értéke közömbös a kiskorúakra ártalmas tartalom megítéléséve. A Nemzeti Filmiroda filmekre vonatkozó klasszifikációja pedig kötelező erővel bír a Médiatanács számára is.

MIÉRT ÁRTALMAS A KISKORÚAKRA A SZEXUÁLIS KISEBBSÉGEKET MEGJELENÍTŐ, NÉPSZERŰSÍTŐ TARTALOM?

A törvénymódosítás indokolása szerint a szexuális kisebbségek népszerűsítése, megjelenítése alkalmas a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására.

A jogalkotó ennek részleteibe nem bocsátkozott, az új típusú ártalom bevezetésének megfontolásait tulajdonképpen az ajánlásból olvashatjuk ki.

A szexualitás megengedhető mértékét illetően a Médiatanács az ajánlásban rögzíti, hogy azok a műsorszámok, melyek a szexualitást öncélúan ábrázolják, a homoszexualitást vagy a születési nem megváltoztatását propagálják, az V. korhatári kategóriába sorolandók (18 éven aluliak számára nem ajánlott műsorszámok).

A Médiatanács megállapítja, hogy „a kiskorúak esetében gyakran megnő a hagyományos társadalmi normáktól eltérő minták iránti fogékonyság, aminek következtében a megszokott szociális és szexuális értékektől való eltérések számukra vonzó életformaként jelenhetnek meg.”

AZ LMBTQ+ TARTALMAK KLASSZIFIKÁCIÓS MÉRCÉJE

Az ajánlás mindenképpen előremutató abban, hogy a szexuális kisebbségek bemutatását nem általában tekinti tilalmazottnak a Médiatanács.

(Ezt a megfontolást követte a Médiatanács abban a határozatában is, amelyben az RTL Klubon Barátok közt egyik epizódjában megjelenő leszbikus csókot nem minősítette kiskorúakra ártalmas tartalomnak.)

A népszerűsítését mércéje, hogy a homoszexualitást és a szexuális kisebbségeket bemutató tartalom meghatározó, lényegi eleme -e a műsorszámnak, illetve a homoszexualitást követendő magatartásként ábrázolja, népszerűsíti -e.

A meghatározó elem és a népszerűsítés szempontja azonban némiképp összecsúszik, amikor a Médiatanács megállapítja, hogy meghatározó elemről akkor van szó, ha a műsorszám középpontjában a homoszexualitás és a nemváltás „értékeinek, előnyeinek, különlegességének, egyediségének hangsúlyozása áll”.

MI SZÁMÍT A HOMOSZEXUALITÁS NÉPSZERŰSÍTÉSÉNEK?

Az ajánlás legizgalmasabb része kétségkívül az, hogy mi számít a homoszexualitás népszerűsítésének.

A népszerűsítés mértéke a homoszexualitás és a nemváltoztatás társadalmi normaként, a hagyományos szexuális életviteltől vonzóbb, követendő életformaként történő bemutatása.

Az ajánlás ekként minősíti a médiatartalmakban megjelenő „propaganda tevékenységet”, melyek célja ezen ideológiák, nézetek terjesztése, a koskorúak érzelmi befolyásolása, a kommunikáció eszközeivel történő meggyőzése.

A HETEROSZEXUALITÁS MINT A TÁRSADALOM ÁLTALÁNOS ÉRTÉKRENDJE

Az ajánlás a törvénymódosítás indokolásának fundamentumát követi.  Bár nem mondja ki, de a fenti meghatározásokból egyértelműen kiolvasható, hogy a heteroszexualitást társadalmi normának, a társadalom általános, követendő értékrendjének tekinti.  Tulajdonképpen minden, ami ezt az értékelsőséget megbontja, vagy megkérdőjelezi, a homoszexualitás népszerűsítésének tekinti.

BEMUTATNI AZÉRT FINOMAN LEHET A HOMOSZEXUALITÁST IS

Jó hír, hogy az ajánlás abban is irányt mutat, hogy mikor nem minősül problematikusnak a homoszexualitás és a kisebbségek bemutatása. A gyengédséget, a szeretetet, vagy az összetartozást homoszexuális kapcsolatokban is meg lehet jeleníteni.  Így a puszi, az ölelés, kézen fogva sétálás, csók még belefér a megjelenítésbe, ha az nem központi, hangsúlyos eleme a médiatartalomnak.

Igaz, a 18-as korhatárjelzésre ajánlott tartalmak felsorolása inkább elbizonytalanít, mint eligazít a fenti szempontok következetes alkalmazásában (különösen pl. Adéle élete, Mindent anyámról, Szólíts a neveden c. filmek esetében).

TOVÁBBRA IS ELTÉRŐ MÉRCE A SZEXUÁLIS TARTALMAK MEGÍTÉLÉSÉBEN

Az eltérő mérce a szexuális tartalmak tekintetében a Médiatanács ajánlásában is meghatározó. 

Míg heteroszexuális kapcsolatok esetében a 18-as korhatárkarikához többé kevésbé explicit szexualitás megjelenítésére is szükség van.

 A “meleg” jelenetek nem csak akkor minősülnek felnőtt tartalomnak, ha nyílt szexualitást tartalmaznak, hanem bármilyen homoszexualitást megjelenítő tartalom csak nagykorúak számára mutatható be a lineáris médiában.

ÚJ TÍPUSÚ KLASSZIFIKÁCIÓ A JOGALKALMAZÁSBAN

A jogalkotó nyíltan eltérő mércéje a heteroszexuális és homoszexuális tartalmak bemutatása között tehát várhatóan a jogalkalmazásban is meg fog jelenni.

A Médiatanácsnak az ajánlásban említett „propagandatevékenység” mércéje ugyanakkor elég menekülőutat ad, hogy csak kivételes esetben minősítsen V. kategóriába tartozónak egy szexuális kisebbségeket bemutató tartalmat.

Amennyiben a médiaszolgáltató továbbra is bizonytalan az új típusú kiskorúakra ártalmas tartalmak megítélésekor, akkor a legbiztosabb a Médiatanács előzetes állásfoglalását kérni egy konkrét műsorszám klasszifikációjának megítélésében.

Ez mindössze 20.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetésébe kerül a médiaszolgáltatónak, a testületi döntés idejét azonban be kell kalkulálnia a programming során.

Related Posts