fbpx

A jogi problémát (is) jobb megelőzni, mint orvosolni

Jogi kockázatai minden vállalkozásnak vannak. A preventív jogi szolgáltatással azonban megelőzhető, hogy azok jogi problémákká váljanak.

Bár a megelőzés fókuszú jogi szolgáltatás üzleti előnyei egyértelműek a vállalkozások hosszú távú pénzügyi stabilitása és növekedése szempontjából, a kis- és középvállalkozások jelentős része még mindig nem él vele, vagy jelentősen alul tervezi a jogi kiadásait. Ez a tény azonban komoly versenyelőnyt is jelenthet azok számára, akiknek fontos a vállalkozásuk jogi egészsége.  

ÜGYVÉDHEZ AKKOR MEGYÜNK, HA ÉG A HÁZ?

A hagyományos ügyvédi szerepfelfogás középpontjában történelmileg elsősorban az ügyfél jogi képviselete állt. Eszerint az ügyvéd legfontosabb feladata az ügyfelek törvényes jogainak és érdekeinek érvényesítése a hatósági vagy peres eljárásban.

Ebből a hagyományos szerepből eredően még ma is általános közfelfogás, hogy ügyvédhez akkor fordulunk, ha súlyos jogi problémánk van.

Az ügyvédekkel kapcsolatos sztereotípiák még ma is gyakran visszatartják a vállalkozásokat attól, hogy ügyvédet bízzanak meg, egészen addig, amíg jogi kockázataik problémákká nem válnak.

Ami épp annyira jó ötlet, mint a súlyos, esetleg végzetes beteg állapotot megvárni az orvoshoz fordulással.

MEGELŐZÉS AZ ORVOSLÁSBAN ÉS A JOGI SZOLGÁLTATÁSOKBAN

A hasonlat nem is annyira légből kapott. A megelőző jogi tanácsadás gyökerei ugyanis a megelőző orvoslásban rejlenek. Bár e két tudományterületen a kockázatok jellege nagyon eltérő, de az elv ugyanaz: mindkettő célja a beteg állapot kockázatának csökkentése.

A per a súlyos betegségek jogi megfelelője, amely pénzügyi és érzelmi gyengeséget okoz áldozatainak, és egyes esetekben gazdasági pusztuláshoz vezethet. A válságfázis tüneti kezelése vezethet ideiglenes tünetmentes állapothoz, de a betegség általában súlyosabb formában jelentkezik.

Edward P. Richards és Katharine C. Rathbun: „Mediacal Care Law”

A preventív szemléletű jogi tanácsadás célja az egyének és az üzleti vállalkozások „jogi egészségének” biztosítása a jogi problémák előrejelzése és elkerülése révén.

A MEGELŐZÉS FÓKUSZÚ JOGI TANÁCSADÁS

A preventív jogi szolgáltatások fókuszában a hatósági szankciók és a jogviták elkerülése áll.

A megelőző szemléletű jogi tanácsadás és a hagyományos szemléletű jogi tanácsadás legfontosabb különbségeit az alábbi táblázat szemlélteti:

HAGYOMÁNYOS JOGI SZOLGÁLTATÁSMEGELŐZŐ JOGI TANÁCSADÁS
visszamenőlegesen foglalkozik a múltban bekövetkezett eseményekkela jövőben esetlegesen felmerülő ténymintákból indul ki
a végső döntéshozó általában egy harmadik fél, például egy bíró vagy egy választottbíróa végső döntéshozó az ügyfél, aki az ügyvédje tanácsára jár el
az ügyvéd feladata, hogy „történészként” viselkedjen: a múlt eseményeit az ügyfél számára legkedvezőbb megvilágításban értelmezzeügyvéd feladata, hogy segítse az ügyfelet a jövőbeli események alakításában
a cél a válságkezelésa cél a kockázat minimalizálása

A MEGELŐZÉS SORÁN TEHÁT AZ ÜGYVÉD AKKOR LÉP BE A FOLYAMATBA, AMIKOR A JÖVŐ MÉG ALAKÍTHATÓ: A FELEK MINDEN RÉSZLETRE KITERJEDŐ MEGÁLLAPODÁSÁVAL A JOGVITA MEGELŐZHETŐ, A JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐ MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSÁVAL PEDIG A HATÓSÁG TÁVOL TARTAHATÓ.

Ez a feladat a jövőbeni események bizonytalansága miatt nehezebb, mint a hagyományos ügyvédé, de pénzügyi szempontból jobban megtérül az ügyfél számára, mert

  • összességében csökkenti a jogi költségeket, továbbá
  • súlyos bírságtól és magas perköltségektől kíméli meg a vállalkozást.

A megelőző szemléletű jogi tanácsadás ezért a jogi szolgáltatások nyújtásának kétségkívül leggazdaságosabb modellje.

A PREVENTÍV JOGI SZOLGÁLTATÁS A VÁLLALKOZÁS JOGI WELLNESS PROGRAMJA: KÉTSÉGTELENÜL ÁLDOZNUNK KELL RÁ, DE AZ EREDMÉNY MINDENKÉPP POZITÍV LESZ: A VÁLLALKOZÁS JOGI EGÉSZSÉGE.

UGYE TE IS SZÍVESEBBEN KÖLTESZ AZ EGÉSZSÉGRE, MINT A BETEGSÉG KEZELÉSÉRE?

A preventív jog a vállalati ügyfelek számára a jogi megfelelés és a jogi auditálás minden formáját felöleli. A digitáljogi wellness programja során a Szalai Legal edukációval és jogi tanácsadással abban igyekszik segíteni a digitális vállalkozásokat, hogy miként tudják a leghatékonyabban megteremteni és fenntartani a jogi egészség jobb minőségét.

A Szalai Legal komplex digitáljogi szolgáltatása is eszerint épül fel: holisztikus megközelítéssel a vállalkozás teljes digitális egészségének megteremtésére törekszik.

MIÉRT FONTOS A DIGITÁLJOGI MEGFELELÉS?

A jogi megfelelés fontos eszköze a bizalomépítésnek, és így a digitális szolgáltatás online vevőszerződési stratégájában is helyet kell kapnia.

A megelőzés olcsóbb, mint egy adatvédelmi vagy fogyasztóvédelmi, netán versenyfelügyeleti hatósági eljárás költségeit viselni, nem beszélve a bírságról, ami akár a cég létét is komoly veszélybe sodorhatja.

A jogszerűen működő digitális szolgáltatás bizalmat kelt, erősíti a brand-et és biztos alapot nyújt a vállalkozás bevételszerzéséhez.

A megelőzés fókuszú jogi szolgáltatás az alábbi folyamat mentén biztosítja a vállalkozás jogi egészségét:

1. A vállalkozása profiljának és üzleti modelljének megismerése

A legjobb jogi megoldások a vállalkozás üzleti modelljének mélyreható megismeréséből fakadnak. Ahhoz, hogy megállapítsuk, milyen jogszabályoknak kell megfelelnie egy digitális vállalkozásnak, elsőként meg kell ismernünk a profilját és az üzleti folyamatokat.

2. A weboldal és a digitális szolgáltatás, illetve a teljes vállalkozás jogi auditálása

Ezt követően azt kell megvizsgálni, hogy a digitális vállalkozás jelenleg mennyire felel meg az előírásoknak, feltárjuk a hiányosságokat és a jogszerű működéshez szükséges teendőket és dokumentumokat.

Minél nagyobb a vállalat, és minél inkább speciális területen, vagy sok adattal működik, annál több munka szükséges az auditáláshoz és a megfeleléshez is.

3. A vállalkozás jogszerű működéséhez szükséges alapvető dokumentumok elkészítése

A jogi megfelelés valamennyi dokumentumát testreszabottan kell elkészíteni. Fontos azt is szem előtt tartani, hogy a jogi megfelelés nem statikus állapot, hanem dinamikus követelmény: a dokumentumoknak ezért a vállalkozások változásait, az újonnan bevezetett szolgáltatásokat, illetve a korábbiak módosításait is le kell követni.

4. A jogszerű gyakorlat kialakításának támogatása edukációval 

A vállalkozás folyamataiba épített adatvédelem (“privacy by design”), valamint a tisztességes és jogszerű kereskedelmi és reklámozási gyakorlat kialakítása megfelelő ismereteket igényel a vállalkozástól is, ezért összefoglalókkal, e-bookokkal és edukációval segítjük a digitális vállalkozásokat.

Az így bevezett megfelelési (compliance) rendszer távol tartja Öntől a hatóságot, illetve egy esetleges hatósági eljárás próbáját is kiállja.

5. Legfontosabb szerződésminták kialakítása, atipikus szerződések elkészítése

A megelőző jogi szolgáltatás lényeges eleme a megfelelő szerződésminták elkészítése, illetve időszakos felülvizsgálata azokban a megállapodásokban, amelynek lényeges elemei jól tipizálhatók.  Fontos a szerződésmintákat használó munkavállalók edukációja, hogy a megfelelő mintákat a megfelelő megállapodásokhoz használják, illetve észleljék, ha már a megállapodás komplexitása miatt a minta nem alkalmazható. Ezekben az esetekben a speciális megoldásokhoz jogi szakértelem bevonása szükséges.

Az atipikus jogügyleteknél a jogi kockázatértékeléshez már a kezdetektől indokolt ügyvéd segítségét kérni.

Ajánlatos már a tervezés fázisába bevonni az ügyvédet, így elkerülhető, hogy olyan ügyletben invesztáljon munkát a vállalkozás, amelynek jogi akadályai vannak.

REAKTÍV VAGY PROAKTÍV SZERETNÉL LENNI?

A jog az üzleti élet minden aspektusát érinti. Minden vállalkozás eldöntheti, hogy reaktív vagy proaktív lesz. Ha egy vállalkozás proaktív – tervez, monitorozza és kezeli a problémákat, még mielőtt azok az irányításon kívül esnek  –  akkor jobban kontrollálhatja a körülményeket, és szinte mindig csökkenti a hosszú távú költségeket. Míg azok, akik reaktív hozzáállással megvárják a probléma kialakulását, általában sokkal több időt, erőfeszítést és pénzt költenek egy olyan probléma megoldására, amelyet eleve meg lehetett volna akadályozni.

A kérdés tehát nem az, hogy vállalkozásodnak szüksége van-e megelőző jogi szolgáltatásokra, hanem az, hogy milyen proaktív jogi szolgáltatásokra van szüksége, és milyen ésszerű díjat vagy kész áldozni rá a szolgáltatás vállalkozásodhoz adott várható értéke alapján.

A Szalai Legal mindent megtesz annak érdekében, hogy hozzáadott értéket teremtsen ügyfelei vállalkozásához.  

A vállalkozás igényeire szabva szabva különféle rendszeres, kiszámítható havi díjas megelőző jogi szolgáltatási csomagokkal készülünk.

Amennyiben még nem győztelek meg a megelőzés fókuszú jogi szolgáltatások előnyeiről, ad hoc tanácsadással akkor is állok rendelkezésedre, hogy bemutassam, hogyan tudok hozzáadott értéket adni vállalkozásodhoz és segítsek elérni céljaidat.

Ha a megelőző jogi szolgáltatás mindenki más számára működik, nálad is működnie kell!

NEKED IS FONTOS VÁLLALKOZÁSOD JOGI EGÉSZSÉGE?

Várlak egy konzultációra!