fbpx

Az adatvédelem 50 árnyalata

A spanyol adatvédelmi hatóság (AEPD) július elején 1500 eurós bírságot szabott ki a szexuális élethez kapcsolódó személyes adatok interneten történő közzététele miatt egy magánszeméllyel szemben. A volt házastárs exe szenzitív adatait hozta nyilvánosságra BDSM kapcsolathoz való hozzájárulásról szóló szerződés alapján.

Az adatvédelem 50 árnyalata

A PANASZ TÁRGYA ÉS A VOLT HÁZASTÁRS VÉDEKEZÉSE

VÁLÁS UTÁN AZ INTERNETEN LANDOLTAK A BDSM SZEXFOTÓK

A panaszos amiatt fordult a hatósághoz, hogy volt házastársa a szexuális életükhöz kapcsolódó személyes adatokat hozott nyilvánosságra a weboldalán.

Az AEPD megállapította, hogy a weboldalnak valóban a bepanaszolt személy az üzemeltetője.

A VOLT HÁZASTÁRS SZERINT EHHEZ SZERZŐDÉSBEN JÁRULT HOZZÁ AZ EXE

A volt házastárs azzal védekezett, hogy a weboldalt privát honlapnak szánta. Az ott közzétett fotól és bejegyzések 7 éves kapcsolatuknak állítottak emléket egy nehéz válás után.

Ezért szerinte itt a háztartási célú adatkezelésre vonatkozó szabályokat  kell alkalmazni, amelyre nem terjed ki a GDPR hatálya.

A közzétett adatok pedig anominak voltak, mivel az érintett vezetéknevét nevét nem említette és a felvételeken mindkettőjük arca pixeles volt.

A volt házastárs egy 2013-ban aláírt szerződésre is hivatkozott, amelyben mindketten hozzájárultak képek, fényképek, videók vagy bármilyen hasonló tartalom korlátlan közzétételéhez.

ALÁVETÉS A BDSM SZERZŐDÉSBEN

A jogeset szereplői valóban írtak – adatvédelmi hozzájárulást is tartalmazó – szerződést a BDSM kapcsolatukról, és a volt házastárs azt be is tudta mutatni a hatóságnak. A szerződés tartalmazott egy klauzulát, amelyben a panaszos – akit egyébként a szerződés „rabszolga / alávetett” néven említett –  lemondott magánszférához való jogáról. Ez a szerződés valóban lehetővé tette a volt házastárs számára, hogy közzétegyen bármilyen, a panaszoshoz kapcsolódó tartalmat. A szerződést bármelyik fél bármikor felmondhatta.

A HATÓSÁG DÖNTÉSE

A VOLT HÁZASTÁRS EGYIK ÉRVE SEM ÁLLT MEG

Az AEPD kiindulópontként megállapította, hogy a háztartási kivétel nem alkalmazható ebben az esetben. A hatóság szerint az adatkezelés csak akkor lehet magán- vagy háztartási célú, ha az csak érintőlegesen tartalmazza harmadik fél adatait. Ebben az esetben azonban a szexuális életre vonatkozó adatok kezelése nem kiegészítő jellegű volt, hanem ez volt az adatkezelés fő célja.

Ezenkívül a weboldal privátnak sem számított, hiszen az azon található tartalmakhoz bárki korlátozás nélkül hozzáférhetett. Így az ott közzétett adatok meghatározhatatlan számú ember számára váltak ismertté.

Az eljárás alá vont állításával ellentéteben a képek sem voltak anonimizálva, mivel az érintett teljes mértékben felismerhető volt.

A BDSM SZERZŐDÉS ÉRVÉNYESSÉGE MÁR ALAPJOGI KÉRDÉSEKET IS FELVET

Az eset legérdekesebb jogi kérdése azonban az, hogy érvényes lehet -e a BDSM szerződés. Lehet-e általános és teljeskörű hozzájárulás a szexuális élethez kapcsolódó adatok felhasználásához.

Ezzel kapcsolatban a spanyol adatvédelmi hatóság arra a következtetésre jutott, hogy az ilyen hozzájárulás nem érvényes.

Az AEPD hivatkozott mind a spanyol alkotmányra, mind pedig az Európai Unió Alapjogi Chartájára (CFRUE). A CFRUE 1. cikke szerint az emberi méltóság sérthetetlen, azt mindenkinek tiszteletben kell tartani és védeni kell. A spanyol alkotmány 10. cikke ugyancsak kimondja, hogy az emberek méltósága, az abból fakadó sérthetetlen jogok, a személyiség szabad kibontakozása, valamint a törvények és mások jogainak tiszteletben tartása a spanyol politikai rend és a társadalmi béke alapja.

A spanyol alkotmánybíróság határozata szerint az adatvédelemhez való alapvető jog célja az, hogy megakadályozza az emberek méltóságát és jogait sértő adatkezelést. Az emberi méltóság sérthetetlen alapjog, ezért az egyéni jogok semmilyen korlátozása nem vonhatja maga után annak a megbecsülésnek a sérelmét, amelyet minden ember megérdemel.

A BDSM hozzájárulási szerződés, amelyben az érintett lemond magánszférához való jogáról, „rabszolgaként vagy alárendeltként” tüntetve  fel magát érvénytelen, mivel sérti  az emberi méltóságot és a személyes adatok védelméhez való jogot, ami a spanyol társadalmi berendezkedés alapja.

Ezt támasztja alá a spanyol polgári törvénykönyv 6. cikke is, amely kimondja, hogy a jogokról való lemondás nem érvényes, ha az sérti a közrendet vagy árt bármely harmadik félnek.

A fentiek alapján a spanyol adatvédelmi hatóság határozatában megállapította, hogy a volt házastárs az érintett érvényes beleegyezése hiányában tette közzé a szexuális életre vonatkozó személyes adatait. A hatóság ezért a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjának megsértése miatt 1500 euró pénzbírsággal sújtotta a jogsértés elkövetőjét.

Related Posts