fbpx

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS VERSENYJOG

A fogyasztóvédelmi hatóságok digitális szolgáltatásokra irányuló kiemelt figyelmére tekintettel a vállalkozásoknak a jogszerű kereskedelmi gyakorlat kialakítására is hangsúlyt kell helyezni.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény meghatározza a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat fogalmát, és egy feketelistát is tartalmaz a tilalmazott magatartásokról.

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat lehet, 

 

  • ha  a vállalkozás nem a szakmai gondosság követelményének megfelelően jár el, vagy  
  • ha a fogyasztói magatartás torzítására alkalmas gyakorlatot folytat.

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak két típusát különbözteti meg a törvény: 

 

  • a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot és
  • az agresszív kereskedelmi gyakorlatot.

A törvény melléklete tartalmazza a feketelistát tényállásokat, amelyek biztosan tisztességtelennek minősülnek. A hatóságnak ezen magatartások tisztességtelenségét (megtévesztő vagy agresszív jellegét) már nem kell bizonyítania, csupán azt, hogy annak tényállási elemeit a vállalkozás megvalósította.

ELJÁRÓ HATÓSÁGOK

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos szabályok alkalmazása három hatóság hatáskörébe tartozik:

  • Gazdasági Versenyhivatal - versenyt érdemben érintő valamennyi ügyben, mivel a fogyasztói döntéshozatal torzítása – amennyiben széles körben valósul meg – alkalmas lehet arra, hogy a versenyfolyamatokat is torzítsa.  
  • Magyar Nemzeti Bank (pénzügyi szerevezetek vonatkozásában)
  • Fogyasztóvédelmi Hatóság (megyei Kormányhivatalokban működő Fogyasztóvédelmi Főosztály)
Fogyasztóvédelmi és versenyjog

TISZTESSÉGETLEN KERESKEDELMI GYAKORLAT A REKLÁMOKBAN

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok nagy része a vállalkozás hirdetési gyakorlatára vonatkozik, így már a termékünk vagy szolgáltatásunk reklámozásakor is érdemes tisztában lennünk a jogszabályi keretekkel.

A fogyasztók megtévesztése legtöbbször a tájékoztatással valósul meg. Ennek egyik legelterjedtebb formája a reklám, de ebbe a körbe sorolható mindenfajta áruval, szolgáltatással kapcsolatos – áru vásárlását, szolgáltatás igénybevételét megelőző – információközlés is, mint pl. a telefonos megkeresés, nyereményjátékra felhívás stb. A versenytörvény megköveteli, hogy a tájékoztatás a valóságnak megfelelő és pontos legyen.

 A Szalai Legal a versenyjog fogyasztóvédelmi, reklámot érintő szabályainak alkalmazásában is nagy tapasztalattal rendelkezik.

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat leggyakoribb példája a különösen előnyös vásárlás hamis látszatának keltése valós tartalom nélkül, amikor a vállalkozó úgy tünteti fel az árleszállítást, mintha korábban ténylegesen magasabb árért árulta volna a termékét.

A hatóságnak kiterjedt joggyakorlata van a sürgető reklámok terén is.

Fontos, hogy a kereskedelmi gyakorlatunkat a jogszabályok és a hatósági és bírósági joggyakorlat ismeretében, jogi szakértelem bevonásával, és ne a versenytársak automatikus követésével alakítsuk ki.  Egy hatósági eljárásban ugyanis nem jelent mentesítést vagy kedvezőbb elbírálást, hogy a versenytárs is jogsértően reklámoz, illetve értékesít. Az állandósult joggyakorlat ellenére történt jogsértés pedig súlyosító tényező a a jogsértés és a szankció megállapításakor.

FOGYASZTÓVÉDELMI VAGY VERSENYFELÜGYELETI ELJÁRÁSBAN IS HATÉKONYAN KÉPVISELEM A VÁLLALKOZÁSÁT

A Szalai Legal a vállalkozások jogi támogatása során elsősorban a megelőzésre koncentrál, azonban sikeres jogi képviseletet lát el a fogyasztóvédelmi hatóságok és a Gazdasági Versenyhivatal előtt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban.  A hatósági gyakorlat ismerete a hatóságot távol tartó megfelelési rendszerek kialakításához is hozzájárul.

FÓKUSZBAN A MEGELŐZÉS

Segítek a jogszerű kereskedelmi és reklámozási gyakorlat kialakításában, hogy vállalkozása elkerülje a bírságot.

FOLYAMATOS TANÁCSADÁS

Folyamatosan rendelkezésére állok, ha a kereskedelmi gyakorlatra, reklámozásra vonatkozó kérdése van.

HATÉKONY JOGI KÉPVISELET

Hatékonyan képviselem a vállalkozását a hatóságok előtt is fogyasztóvédelmi, illetve versenyfelügyeleti eljárásban.