fbpx

REKLÁMJOG ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

Komoly tétje van egy vállalkozás reklámjogi és fogyasztóvédelmi megfelelésének

SZERTEÁGAZÓ REKLÁMSZABÁLYOZÁS

Különösen azért is, mert nincs egyetlen jogszabály, amelyben valamennyi reklámelőírást megtalálnánk. 

Az adott marketing/PR tevékenység  egyedi sajátosságaitól függően az alábbi jogszabályok mind tartalmazhatnak kötelező előírásokat, amelyek megszegéséért magas bírság járhat:

  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény ("Reklámtörvény")
  • a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény („Versenytörvény”)
  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény ("Fttv.")
  • a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény ("Sztv.")
  • a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény ("Médiatörvény")
  • a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény ("Médiaalkotmány")
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("E-kereskedelmi törvény")
  • speciális termékkategóriába tartozó termékek ágazati jogszabályai
Reklámjog

KÉRDÉSEK, AMELYEKET A REKLÁMKAMPÁNY ELŐTT ÉRDEMES TISZTÁZNUNK

Egyáltalán reklámozható -e a termék vagy szolgáltatás?

Egyes termékek vagy szolgáltatások (mint például a dohánytermék vagy alkohol) reklámozása ugyanis már az általános szabályok szerint is tiltott vagy vagy csak bizonyos korlátokkal engedélyezett, amelyhez még további tilalmakat és korlátozásokat is figyelembe kell venni attól függően, hogy milyen platformon tervezzük a reklámot megjelentetni.

Nem valósít meg tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot?

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó általános szabályok szerint magas bírságot eredményezhet a szakmai gondosság követelményének elmulasztása vagy a fogyasztói magatartás torzítása miatt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, különösen ha az megtévesztő vagy agresszív. 
A törvény mellékletében ráadásul azok a feketelistás tényállások is fel vannak sorolva, amikor nem kell a hatóságnak bizonyítani a tisztességtelenséget.

Nem minősül -e speciális terméknek vagy szolgáltatásnak?

Általános reklámszabályok szerint  az engedélyköteles termékeknél az engedély a közzététel feltétele, enélkül a reklámozás tilalomba ütközik. A valótlan állítás az engedélyről megtévesztő lehet, az engedély nélküli termék engedélyezettként bemutatása pedig feketelistás marketing tevékenység.
Ezért különösen figyelemmel kell lenni az ágazati szabályozásra, amelyek pl. szerencsejáték,  pénzügyi szolgáltatások, gyógyászati termékek, étrend-kiegészítők vagy állatgyógyászati termékek esetén a reklámozásra vonatkozó speciális szabályokat tartalmazzák.

Milyen platformon kerül közzétételre?

Más szabályok vonatkoznak a kereskedelmi kommunikációra, ha a sajtóban vagy médiaszolgáltatásban, és más, ha online felületen elektronikus hirdetésként kerül közzétételre. 

A nyereményjáték nem minősül -e szerencsejátéknak?

Mivel a szerencsejáték engedélyköteles, ezért annak kritériumát érdemes elkerülni:

·a játékosnak pénzt kell fizetnie, vagy vagyoni értéket kell nyújtania, amelynek fejében
·meghatározott feltételek fennállása, vagy bekövetkezése esetén jogosulttá kell válnia pénznyereményre vagy más vagyoni értéket képviselő nyereményre és
·a nyerés vagy vesztés a játékban kizárólag, vagy túlnyomórészt a véletlentől függ.
 
Ha ez sikerül, akkor a promóciónak minősülő nyereményjáték bejelentés nélkül, szabadon szervezhető. Az általános és speciális reklámszabályokra és az adatvédelemre persze ekkor is figyelemmel kell lenni, ha a bírságokat el szeretnénk kerülni.

A jogi biztonsághoz két dolog kell: jogszerű reklámtartalmak és jó reklámszerződések...

JOGSZERŰ REKLÁMTARTALMAK BIZTOSÍTÁSA BÁRMELY PLARTFORMON

Print

Print

Nyomtatott sajtótermékek (napilapok és magazinok) hirdetései, PR cikkek és szponzorált tartalmak

Televízió

Televízió

Szpot és non szpot reklámok, támogatói üzenetek, társadalmi célú reklámok, virtuális és osztott képernyős reklámok, termékmegjelenítés

Rádió

Rádió

Reklámszpotok, támogatói üzenetek, névszponzoráció, termékmegjelenítés

Online

Online

Display és videós online reklámok, automatizált (programmatic) hirdetések, natív reklámtartalmak, PR cikk és szponzoráció

Social

Social

Influenszer marketing, hirdetések és szponzorált tartalmak, nyereményjátékok 

MEGFELELŐ REKLÁMJOGI SZERZŐDÉSEK

Reklámgyártás

Gyártási és szerzői jogi szerződések, a reklámtartalom ellenőrzése.

Reklámfelület értékesítése

Hidetési felületértékesítési és felületvásárlási szerződések.

Reklámok közzététele

Reklámközzétételi szerződések.

... a reklámpiac szereplőire testre szabottan - a reklámjogi előírások és felelősség figyelembevételével.

HIRDETŐK

A hirdetőknek ATL és BTL, online és offline kampányokban egyaránt tudunk jogi szolgáltatásainkkal segíteni, amely magában foglalja a a médiafelület tulajdonosaival követlenül kötött hirdetési szerződések megkötését, és az ügynökségek megbízását, valamint a jogszerű reklámtartalom kialakítását is.

KREATÍV ÜGYNÖKSÉGEK, REKLÁMÜGYNÖKSÉGEK

A Szalai Legal a  reklámügynökségeknek a tartalomgyártás jogi támogatásában is kiemelt tapasztalattal nyújt jogi szolgáltatást.  Akár a produkciós szerződésről, akár a reklámtartalom gyártásában részt vevő alkotók és egyéb közreműködők  közötti szerződésről, vagy szerzői jogi felhasználási szerződésről van szó, számíthat tapasztalatunkra.

MÉDIAÜGYNÖKSÉGEK

Szalai Legal a reklámtörvény szerinti reklámközvetítőknek a médiavásárlásokhoz kapcsolódó ügynökségi szerződésekben, a hirdetési szerződésben és a reklámtartalom kialakításához és a médiatervezéshez kapcsolódó jogi véleményezésében is komplex jogi szolgáltatást nyújt – online és offline kampányokban egyaránt.

REKLÁM KERESKEDŐHÁZAK

A Szalai Legal kiemelkedő tapasztalattal rendelkezik  meghatározó multimédia sales house-nak nyújtott jogi tanácsadásban, így valamennyi platformon sikerrel támogat médiahirdetésifelület-értékesítőket a hirdetési felületértékesítési, illetve felületvásárlási szerződések tárgyalásában és előkészítésében.

MÉDIAFELÜLET TULAJDONOSOK

A médiafelület tulajdonosoknak a sales house-zal kötött hirdetési felület értékesítésére irányuló szerződésben, vagy a hirdetővel/ügynökséggel reklám közzétételére irányuló megállapodásban, illetve a reklámtartalom véleményezésében tudok reklámjogi támogatást nyújtani.

DIGITÁLIS/SOCIAL MEDIA ÜGYNÖKSÉGEK

A digitális ügynökségeknek display,  PPC (facebook, google search és google ads)  kampányokban, valamint programmatic kampányokban komplex jogi szolgáltatást nyújtunk. A reklámjogi szempontok mellett az adatvédelmi és szerzői jogi aspektusokat is kezelő hatékony jogi megoldásokat kínálunk.  A social media kampányokban az influencer marketing szerződések előkészítésében is számíthat ránk.