fbpx

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS VERSENYJOG

A fogyasztóvédelmi hatóságok digitális szolgáltatásokra irányuló kiemelt figyelmére tekintettel a vállalkozásoknak a jogszerű kereskedelmi gyakorlat kialakítására is hangsúlyt kell helyezni.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény meghatározza a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat fogalmát, és egy feketelistát is tartalmaz a tilalmazott magatartásokról.

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat lehet, 

 

  • ha  a vállalkozás nem a szakmai gondosság követelményének megfelelően jár el, vagy  
  • ha a fogyasztói magatartás torzítására alkalmas gyakorlatot folytat.

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak két típusát különbözteti meg a törvény: 

 

  • a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot és
  • az agresszív kereskedelmi gyakorlatot.

A törvény melléklete tartalmazza a feketelistát tényállásokat, amelyek biztosan tisztességtelennek minősülnek. A hatóságnak ezen magatartások tisztességtelenségét (megtévesztő vagy agresszív jellegét) már nem kell bizonyítania, csupán azt, hogy annak tényállási elemeit a vállalkozás megvalósította.

ELJÁRÓ HATÓSÁGOK

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos szabályok alkalmazása három hatóság hatáskörébe tartozik:

  • Gazdasági Versenyhivatal - versenyt érdemben érintő valamennyi ügyben, mivel a fogyasztói döntéshozatal torzítása – amennyiben széles körben valósul meg – alkalmas lehet arra, hogy a versenyfolyamatokat is torzítsa.  
  • Magyar Nemzeti Bank (pénzügyi szerevezetek vonatkozásában)
  • Fogyasztóvédelmi Hatóság (megyei Kormányhivatalokban működő Fogyasztóvédelmi Főosztály)
Fogyasztóvédelmi és versenyjog

TISZTESSÉGETLEN KERESKEDELMI GYAKORLAT A REKLÁMOKBAN

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok nagy része a vállalkozás hirdetési gyakorlatára vonatkozik, így már a termékünk vagy szolgáltatásunk reklámozásakor is érdemes tisztában lennünk a jogszabályi keretekkel.

A fogyasztók megtévesztése legtöbbször a tájékoztatással valósul meg. Ennek egyik legelterjedtebb formája a reklám, de ebbe a körbe sorolható mindenfajta áruval, szolgáltatással kapcsolatos – áru vásárlását, szolgáltatás igénybevételét megelőző – információközlés is, mint pl. a telefonos megkeresés, nyereményjátékra felhívás stb. A versenytörvény megköveteli, hogy a tájékoztatás a valóságnak megfelelő és pontos legyen.

 A Szalai Legal a versenyjog fogyasztóvédelmi, reklámot érintő szabályainak alkalmazásában is nagy tapasztalattal rendelkezik.

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat leggyakoribb példája a különösen előnyös vásárlás hamis látszatának keltése valós tartalom nélkül, amikor a vállalkozó úgy tünteti fel az árleszállítást, mintha korábban ténylegesen magasabb árért árulta volna a termékét.

A hatóságnak kiterjedt joggyakorlata van a sürgető reklámok terén is.

Fontos, hogy a kereskedelmi gyakorlatunkat a jogszabályok és a hatósági és bírósági joggyakorlat ismeretében, jogi szakértelem bevonásával, és ne a versenytársak automatikus követésével alakítsuk ki.  Egy hatósági eljárásban ugyanis nem jelent mentesítést vagy kedvezőbb elbírálást, hogy a versenytárs is jogsértően reklámoz, illetve értékesít. Az állandósult joggyakorlat ellenére történt jogsértés pedig súlyosító tényező a a jogsértés és a szankció megállapításakor.

FOGYASZTÓVÉDELMI VAGY VERSENYFELÜGYELETI ELJÁRÁSBAN IS HATÉKONYAN KÉPVISELEM A VÁLLALKOZÁSOD

A Szalai Legal a vállalkozások jogi támogatása során elsősorban a megelőzésre koncentrál, azonban sikeres jogi képviseletet lát el a Gazdasági Versenyhivatal előtt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban.  A hatósági gyakorlat ismerete a hatóságot távol tartó megfelelési rendszerek kialakításához is hozzájárul.

FÓKUSZBAN A MEGELŐZÉS

Segítek a jogszerű kereskedelmi és reklámozási gyakorlat kialakításában, hogy vállalkozásod elkerülje a bírságot.

FOLYAMATOS TANÁCSADÁS

Folyamatosan rendelkezésére állok, ha a kereskedelmi gyakorlatra, reklámozásra vonatkozó kérdésed van.

HATÉKONY JOGI KÉPVISELET

Hatékonyan képviselem a vállalkozásod a hatóságok előtt is fogyasztóvédelmi, illetve versenyfelügyeleti eljárásban.

ÁLTALÁNOS VÁLLALATI JOGI TANÁCSADÁS

A Szalai Legal speciális szolgáltatási területén kívül általános vállalati jogi támogatást is nyújt partnereinknek, így polgári, kereskedelmi vagy munkajogi kérdésekben is számíthat ránk.

Amennyiben az ügyfeleim jogi támogatása csapatmunkát igényel, magyar és külföldi együttműködő partnereim kiemelt tapasztalattal készen állnak, hogy a megbízást mindig a megfelelő kompetenciával,  a legmagasabb minőségben és a kívánt határidővel teljesítsük. 

JELENTKEZZ BE KONZULTÁCIÓRA!

Te elmondod, miben segíthetünk.
Mi vázoljuk a megoldás irányát, és az együttműködés kereteit.