fbpx

Mennyire vette az ÁSZF-ed a 2021-es kanyarokat?

A 2021. év lényeges változásokat hozott a lényegében 17 éve változatlan jótállásra és szavatosságra vonatkozó szabályok rendszerében. Bár a módosítások nagy része már több, mint egy éve hatályban van, a 2022-es változások átvezetése előtt érdemes azt is csekkolnod, hogy a 2021-es előírásoknak mennyire felel meg az ÁSZF-ed.

ÁSZF általános szerződési feltételek terms and conditions 2021

2021-TŐL SZIGORÓDÓ JÓTÁLLÁSI SZABÁLYOK, KÖTELEZŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mivel a fogyasztóvédelmi hatóságokhoz érkező panaszok legnagyobb hányada (közel 40%-a) a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényérvényesítés hiányosságaira vonatkozott, ezért ezen szabályok megújítása időszerű és egyben várható volt.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló korábbi kormányrendeleteket módosító 270/2020. (VI.12.) sz. kormányrendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás tekintetében megkönnyítette a vásárlók „garanciális” ügyintézését.

A jótállási igények teljesítésére nyitva álló határidők pontosításával pedig – a fogyasztók védelme mellett – a vállalkozásokat is segítette a fogyasztóbarát működésben.

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények tekintetében pedig a 18/2020. (VI. 12.) ITM rendelet vezetett be új szabályokat.

A magyar nyelvű használati és kezelési útmutatók tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (Pftv.) a fogyasztók biztonsága és a termékek rendeltetésszerű használatának segítése érdekében minden nem élelmiszer termék számára kötelezővé tette a közérthető és egyértelmű, magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót.

Mielőtt a 2022-es változásokra térnénk rá, készítettünk egy rövid checklistet, amelynek segítségével ellenőrizheted, hogy hányadán állsz a 2021-es módosításokkal.

A 10 LEGFONTOSABB VÁLTOZÁS, AMIT A 2021-TŐL AZ ÁSZF-EKNEK TARTALMAZNIA KELL

1

Nem foglaltad írásba a szerződésed az üzlettársadal

A jótállás időtartama egy év helyett a termék árától függően sávosan 1-3 év lehet. A jótállási határidő elmulasztása továbbra is jogvesztéssel jár.

A jótállás időtartama eladási ártól függően:

  • 10 000-100 000 forintig: 1 év
  • 100 000-250 000 forintig: 2 év
  • 250 000 forint felett: 3 év.
2

Pontosításra kerültek a jótállási határidők

Beüzemeléshez kötött termék esetén a jótállás érvényesítésére nyitva álló határidő kezdete nem csak az átadáshoz, hanem az üzembe helyezéshez is igazodhat.  Kijavítás esetén pedig a jótállás időtartama meghosszabbodik a szervizelés időtartamával, ameddig a fogyasztó a terméket a javításra átadást követően a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

3

Elhúzódás esetére előírt tájékoztatási kötelezettség

A 15 napon túli kijavítási/kicserélési idő esetén a vállalkozás – bizonyos kivételekkel – legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a fogyasztót a javítás várható időtartamáról.

4

Egy hónapon túl csere vagy visszafizetés

Ha a kötelező jótállás alá tartozó terméket a vállalkozás vagy a szerviz 30 napon belül nem tudja megjavítani, akkor a vállalkozás – szintén a jogszabályban meghatározott kivételekkel – köteles a terméket egy új termékre kicserélni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az árát visszafizetni.

5

Vége az elhúzódó javítási köröknek

A vállalkozás negyedik alkalommal már nem ragaszkodhat a kijavításhoz. Ismételt meghibásodás esetén köteles a terméket 8 napon belül kicserélni, vagy ha ez nem lehetséges, a termék árát visszatéríteni. (A jogszabály itt is felsorolja a kivételeket.)

6

E-jótállási jegy

A vállalkozás a jótállási jegyet elektronikusan is átadhatja a fogyasztónak, akár e-mailben, akár applikáción vagy a felhasználói fiókon keresztül. Az e-jótállási jegyet a vállalkozónak elektronikus aláírásával is el kell látnia, és a fogyasztónak legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon meg kell kapnia. Az elektronikus számla egyben jótállási jegy is lehet, ha a jótállási előírásra vonatkozó előírásoknak megfelel. A vállalkozás természetesen maradhat a papíralapú jótállási jegy alkalmazásánál is, de ha bevezeti az e-jótállási jegyet, akkor annak az ÁSZF-ben is meg kell jelennie!

7

Nem kell megőrizni a csomagolást!

A jótállási jogok érvényesíthetőségének a fogyasztási cikk csomagolásának megőrzése nem lehet feltétele. Ha erre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz az ÁSZF, az 2021 óta nem jogszerű!

8

Kötelező tartalmi elemek a szakvéleményhez

A szavatossági, illetve jótállási igények érvényesítéséhez továbbra sem kötelező a szakvélemény, ha azonban a vállalkozás a fogyasztó nem rendeltetésszerű használatára hivatkozik, és az őt terhelő bizonyítás során szakvéleményt szerez be, akkor ennek tartalmaznia kell a jogszabály által előírt kötelező elemeket.

9

A vállalkozásnál is érvényesíthető jótállási igény

2021. január 1-től a kötelező jótállás alá tartozó termékek esetében a jótállási igény érvényesítésének a helye nem csak a javítószolgálat lehet, hanem a vállalkozás székhelye vagy telephelye is. A fogyasztó dönti el, hogy hová fordul a kijavítás iránti igényével. Amennyiben a fogasztó a kijavítás iránti igényével a javítószolgálathoz fordul, a szerviznek 2021-től kibővített értesítési kötelezettséggel kell informálnia a vállalkozást a javítás megtörténtéről, vagy annak akadályáról, illetve elhúzódásáról.

 

10

Kötelező használati útmutató

2021. július 16-tól minden nem élelmiszer termékhez közérthető és egyértelmű, magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót kell mellékelni. A használati útmutató egyebek mellett a termék lényeges jellemzőit, figyelmeztetéseket, piktogramokat, karbantartási és tisztítási utasításokat, összeszerelési rajzokat foglalhat magában.  A használatra és kezelésre vonatkozó információkat piktogramokkal és/vagy szöveges tájékoztatással is meg lehet adni. Ugyan a használati utasítást elsősorban a gyártónak kell mellékelni a termék csomagolásához, azonban ha ennek nem tesz eleget, akkor a használati útmutató a forgalmazón, illetve a kereskedőn is számon kérhető. A külön jogszabályban vagy szabványban nem nevesített termékkörökre a magyar nyelvű használati-kezelési útmutató online is kiadható. Erre érdemes az ÁSZF-ben is utalni.

 

Kíváncsi vagy, hogy az ÁSZF-ed update -e?

JELENTKEZZ BE AUDITUNKRA!

Dr. Szalai Anita

A 2022-es jogszabályváltozásokat is figyelembe véve ellenőrizzük, hogy van -e teendőd és ajánlatot kapsz a testre szabott ÁSZF elkészítésére is!

Related Posts