fbpx

REKLÁMJOG

A REKLÁMJOG RENDSZERE

A reklámjog rendszere több jogszabályból áll össze.

A legfontosabb reklámelőírások az alábbi jogszabályokban találhatók:

 

  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény ("reklámtörvény")
  • a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény („versenytörvény”)
  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény ("Fttv.")
  • a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény ("médiatörvény")
  • a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény ("médiaalkotmány")
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("ekereskedelmi törvény")
  • speciális termékkategóriába tartozó termékek ágazati jogszabályai
Reklámjog

AZ ÖNSZABÁLYOZÁS ÉS A JOGGYAKORLAT

A reklámjogban az önszabályozás is jelentős szerephez jut, így az Önszabályozó Reklám Testület állásfoglalásait is figyelemmel kell kísérni a hatósági és bírósági joggyakorlat mellett.

REKLÁMFELÜGYELETI HATÓSÁGOK

A rádiós és televíziós reklámokat elsősorban az NMHH Médiatanácsa felügyeli. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi magatartást megvalósító reklámokkal szemben a fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormányhivatal , illetve – ha a kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas – a Gazdasági Versenyhivatal jár el.

KIKNEK KELL MEGFELELNI A REKLÁMSZABÁLYOKNAK?

A reklámelőírásokat mindenkinek be kell tartani, aki a termékét vagy szolgáltatását bármilyen felületen reklámozza. Egy kis webáruházra tehát éppúgy vonatkoznak az előírások, mint egy nagy médiavállalatra. A bírságok általában bevételarányosak, így mérettől függetlenül fájdalmasak tudnak lenni a vállalkozások számára.

KIK ÉS MILYEN REKLÁMJOGI ÜGYEKBEN FORDULHATNAK HOZZÁNK?

A SZALAI LEGAL A REKLÁMOGI ÉRTÉKLÁNC BÁRMELY SZEREPLŐJE SZÁMÁRA NYÚJT JOGI SZOLGÁLTATÁST

HIRDETŐK

A hirdetőknek ATL és BTL, online és offline kampányokban egyaránt tudunk jogi szolgáltatásainkkal segíteni, amely magában foglalja a a médiafelület tulajdonosaival követlenül kötött hirdetési szerződések megkötését, és az ügynökségek megbízását, valamint a jogszerű reklámtartalom kialakítását is.

KREATÍV ÜGYNÖKSÉGEK, REKLÁMÜGYNÖKSÉGEK

A Szalai Legal a  reklámügynökségeknek a tartalomgyártás jogi támogatásában is kiemelt tapasztalattal nyújt jogi szolgáltatást.  Akár a produkciós szerződésről, akár a reklámtartalom gyártásában részt vevő alkotók és egyéb közreműködők  közötti szerződésről, vagy szerzői jogi felhasználási szerződésről van szó, számíthat tapasztalatunkra.

MÉDIAÜGYNÖKSÉGEK

Szalai Legal a reklámtörvény szerinti reklámközvetítőknek a médiavásárlásokhoz kapcsolódó ügynökségi szerződésekben, a hirdetési szerződésben és a reklámtartalom kialakításához és a médiatervezéshez kapcsolódó jogi véleményezésében is komplex jogi szolgáltatást nyújt – online és offline kampányokban egyaránt.

REKLÁM KERESKEDŐHÁZAK

A Szalai Legal kiemelkedő tapasztalattal rendelkezik  meghatározó multimédia sales house-nak nyújtott jogi tanácsadásban, így valamennyi platformon sikerrel támogat médiahirdetésifelület-értékesítőket a hirdetési felületértékesítési, illetve felületvásárlási szerződések tárgyalásában és előkészítésében.

MÉDIAFELÜLET TULAJDONOSOK

A médiafelület tulajdonosoknak a sales house-zal kötött hirdetési felület értékesítésére irányuló szerződésben, vagy a hirdetővel/ügynökséggel reklám közzétételére irányuló megállapodásban, illetve a reklámtartalom véleményezésében tudok reklámjogi támogatást nyújtani.

DIGITÁLIS/SOCIAL MEDIA ÜGYNÖKSÉGEK

A digitális ügynökségeknek display,  PPC (facebook, google search és google ads)  kampányokban, valamint programmatic kampányokban komplex jogi szolgáltatást nyújtunk. A reklámjogi szempontok mellett az adatvédelmi és szerzői jogi aspektusokat is kezelő hatékony jogi megoldásokat kínálunk.  A social media kampányokban az influencer marketing szerződések előkészítésében is számíthat ránk.

KÉRD AJÁNLATUNKAT!

Mutatom, miért minket válassz!

360°-is reklámjogi szolgáltatást nyújtunk

 A reklámjogi ügyekre komplex, a médiajogi, szerzői jogi, adatvédelmi jogi és versenyjogi összefüggéseket is magában foglaló megoldásokat kínálunk.

 

Belülről ismerjük a reklámcégek működését

Meghatározó multimédia sales house jogi feladatainak menedzselésében  és nívós  kreatív ügynökség kiszolgásában egyaránt otthon vagyunk.

Egy nyelvet beszélünk ügyfeleinkkel és értjük a problémáit.

A reklámpiac teljes spektrumán nyújtunk szolgáltatásokat

A Szalai Legal szolgáltatásai a reklámjogi értéklánc teljes spektrumát lefedik.

Platformtól függetlenül a reklámpiac bármely szereplőjét ki tudjuk szolgálni.

Hatósági tapasztalattal

A közel egy évtizedes médiahatósági múlt alapján ottonosan mozgunk a  Médiatanács előtti eljárásokban is, de a Gazdasági Versenyhivatal előtt is sikerrel látunk el jogi képviseletet.

ÁLTALÁNOS VÁLLALATI JOGI TANÁCSADÁS

A Szalai Legal speciális szolgáltatási területén kívül általános vállalati jogi támogatást is nyújt partnereinknek, így polgári, kereskedelmi vagy munkajogi kérdésekben is számíthat ránk.

Amennyiben az ügyfeleim jogi támogatása csapatmunkát igényel, magyar és külföldi együttműködő partnereim kiemelt tapasztalattal készen állnak, hogy a megbízást mindig a megfelelő kompetenciával,  a legmagasabb minőségben és a kívánt határidővel teljesítsük.