fbpx

REKLÁMJOG

A REKLÁMJOG RENDSZERE

A reklámjog rendszere több jogszabályból áll össze.

A legfontosabb reklámelőírások az alábbi jogszabályokban találhatók:

 

  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény ("reklámtörvény")
  • a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény („versenytörvény”)
  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény ("Fttv.")
  • a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény ("médiatörvény")
  • a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény ("médiaalkotmány")
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("ekereskedelmi törvény")
  • speciális termékkategóriába tartozó termékek ágazati jogszabályai
Reklám

AZ ÖNSZABÁLYOZÁS ÉS A JOGGYAKORLAT

A reklámjogban az önszabályozás is jelentős szerephez jut, így az Önszabályozó Reklám Testület állásfoglalásait is figyelemmel kell kísérni a hatósági és bírósági joggyakorlat mellett.

REKLÁMFELÜGYELETI HATÓSÁGOK

A rádiós és televíziós reklámokat elsősorban az NMHH Médiatanácsa felügyeli. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi magatartást megvalósító reklámokkal szemben a fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormányhivatal , illetve – ha a kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas – a Gazdasági Versenyhivatal jár el.

KIKNEK KELL MEGFELELNI A REKLÁMSZABÁLYOKNAK?

A reklámelőírásokat mindenkinek be kell tartani, aki a termékét vagy szolgáltatását bármilyen felületen reklámozza. Egy kis webáruházra tehát éppúgy vonatkoznak az előírások, mint egy nagy médiavállalatra. A bírságok általában bevételarányosak, így mérettől függetlenül fájdalmasak tudnak lenni a vállalkozások számára.

KIK ÉS MILYEN REKLÁMJOGI ÜGYEKBEN FORDULHATNAK HOZZÁNK?

A SZALAI LEGAL A REKLÁMOGI ÉRTÉKLÁNC BÁRMELY SZEREPLŐJE SZÁMÁRA NYÚJT JOGI SZOLGÁLTATÁST

HIRDETŐK

A hirdetőknek ATL és BTL, online és offline kampányokban egyaránt tudunk jogi szolgáltatásainkkal segíteni, amely magában foglalja a a médiafelület tulajdonosaival követlenül kötött hirdetési szerződések megkötését, és az ügynökségek megbízását, valamint a jogszerű reklámtartalom kialakítását is.

KREATÍV ÜGYNÖKSÉGEK, REKLÁMÜGYNÖKSÉGEK

A Szalai Legal a  reklámügynökségeknek a tartalomgyártás jogi támogatásában is kiemelt tapasztalattal nyújt jogi szolgáltatást.  Akár a produkciós szerződésről, akár a reklámtartalom gyártásában részt vevő alkotók és egyéb közreműködők  közötti szerződésről, vagy szerzői jogi felhasználási szerződésről van szó, számíthat tapasztalatunkra.

MÉDIAÜGYNÖKSÉGEK

Szalai Legal a reklámtörvény szerinti reklámközvetítőknek a médiavásárlásokhoz kapcsolódó ügynökségi szerződésekben, a hirdetési szerződésben és a reklámtartalom kialakításához és a médiatervezéshez kapcsolódó jogi véleményezésében is komplex jogi szolgáltatást nyújt – online és offline kampányokban egyaránt.

REKLÁM KERESKEDŐHÁZAK

A Szalai Legal kiemelkedő tapasztalattal rendelkezik  meghatározó multimédia sales house-nak nyújtott jogi tanácsadásban, így valamennyi platformon sikerrel támogat médiahirdetésifelület-értékesítőket a hirdetési felületértékesítési, illetve felületvásárlási szerződések tárgyalásában és előkészítésében.

MÉDIAFELÜLET TULAJDONOSOK

A médiafelület tulajdonosoknak a sales house-zal kötött hirdetési felület értékesítésére irányuló szerződésben, vagy a hirdetővel/ügynökséggel reklám közzétételére irányuló megállapodásban, illetve a reklámtartalom véleményezésében tudok reklámjogi támogatást nyújtani.

DIGITÁLIS/SOCIAL MEDIA ÜGYNÖKSÉGEK

A digitális ügynökségeknek display,  PPC (facebook, google search és google ads)  kampányokban, valamint programmatic kampányokban komplex jogi szolgáltatást nyújtunk. A reklámjogi szempontok mellett az adatvédelmi és szerzői jogi aspektusokat is kezelő hatékony jogi megoldásokat kínálunk.  A social media kampányokban az influencer marketing szerződések előkészítésében is számíthat ránk.

MIÉRT A SZALAI LEGAL LEGYEN AZ ÖN JOGI PARTNERE?

360°-is reklámjogi szolgáltatás

A reklámjogi ügyekre komplex, a médiajogi, szerzői jogi, adatvédelmi jogi és versenyjogi összefüggéseket is magában foglaló megoldásokat kínálok, sokrétű reklámipari tapasztalattal. 

 

Belülről ismerem a reklámipar működését

Meghatározó multimédia sales house jogi feladatainak menedzselésében  és többszörös díjnyertes integrált ügynökség kiszolgásában egyaránt otthon vagyok.

Egy nyelvet beszélek ügyfeleimmelés értem a problémáit.

A reklámpiac teljes spektrumán nyújtok szolgáltatásokat

A Szalai Legal szolgáltatásai a reklámjogi értéklánc teljes spektrumát lefedik.

Platformtól függetlenül a reklámpiac bármely szereplőjét ki tudjuk szolgálni.

Tíz év hatósági oldalon

A közel egy évtizedes médiahatósági múlt alapján ottonosan mozgok a  Médiatanács előtti eljárásokban is, de a Gazdasági Versenyhivatal előtt is sikerrel látok el jogi képviseletet.