fbpx

Több átláthatóság, kevesebb „sötét minta” az elektronikus kereskedelemben májustól

2022. május 28-ától átláthatósági kötelezettségekkel erősödik az online fogyasztóvédelem. A két legfontosabb fogyasztóvédelmi jogszabály módosításának az ÁSZF-ben és a kereskedelemi gyakorlatban egyaránt meg kell felelni.

E-kereskedelem átláthatóság

OFFLINE SZINTŰ VÉDELEM AZ ONLINE TÉRBEN IS

2014 és 2019 között az EU-ban 63 %-ról 71 %-ra nőtt azoknak az internetfelhasználóknak az aránya, akik személyes használat céljára online vásároltak vagy rendeltek meg termékeket vagy szolgáltatásokat.

Az Európai Bizottság ezért  – új fogyasztóügyi stratégiáról szóló közleménye  szerint – azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a fogyasztóknak online is olyan védelmet kell biztosítani, amelynek szintje az offline körülmények között érvényesülő védeleméhez hasonló.

Az uniós fogyasztói jogok megerősítéséről szóló Omnibusz Irányelv magyar jogba átültetésével a cél kettős. Az új szabályok a fogyasztók számára biztonságosabb digitális teret, a vállalkozások számára egyenlő versenyfeltételeket kínálnak.

Az alábbiakban sorra vesszük  – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló kormányrendelet módosítását jelentő – legfontosabb új rendelkezéseket, amely a digitális vállalkozásokat érintheti.

ÁTLÁTHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉGEK

Az online térben a fogyasztók viselkedését sokszor kognitív torzulások vagy elfogultságok befolyásolják, melyet a kereskedők kereskedelmi célokból könnyen kihasználhatnak. A felhasználói értékelések hatása és a gyors általánosításra való hajlam bármely fogyasztót képes sebezhetővé tenni az elektronikus kereskedelemben. Az új fogyasztóvédelmi szabályok ezért fokozott átláthatósági kötelezettségeket telepítenek az online piacokat és alkalmazásszolgáltatást, valamint keresőprogramokat működtető digitális vállalkozások számára.

AZ ONLINE PIACTEREK ÁTLÁTHATÓSÁGA

Az online piacterek szolgáltatóinak  – jellemzően általános szerződési feltételeikben – tájékoztatni kell a fogyasztókat arról, hogy a keresési lekérdezése nyomán megjelenő ajánlatokat a vállalkozás milyen fő paraméterek alapján rangsorolta. Az ÁSZF-nek arra is ki kell térni, hogy az online piactéren árukat, szolgáltatásokat vagy digitális tartalmakat kínáló fél vállalkozásnak minősül -e. Mindez a vásárlásra felhívás során is jelentős információnak minősül. A vállalkozásnak nem minősülő féllel szemben ugyanis a fogyasztó nem érvényesítheti a fogyasztói jogait.

A fogyasztókat arról is tájékoztatni kell, hogy a fogyasztókkal szembeni kötelezettségek miként oszlanak meg az online piactér szolgáltatója és az azon megjelenő külső fél között.

A TERMÉKKERESŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁTLÁTHATÓSÁGA

A termékkereső szolgáltatást működtető vállalkozásoknak meg kell határozniuk azokat a főbb paramétereket, amelyek meghatározzák a keresés eredményeinek a rangsorát. (Ez a kötelezettség nem vonatkozik az onlinekeresőprogram-szolgáltatókra, mint pl. a google.). Ha a rangsor kialakítását ellenszolgáltatás is befolyásolta, akkor ezeket a találatokat hirdetésként kell feltüntetni.

A FOGYASZTÓI ÉRTÉKELÉSEK ÁTLÁTHATÓSÁGA

A manipulált értékelések olyan „dark pattern” gyakorlatok, amelyek visszaélnek a fogyasztói viselkedésre jellemző elfogultságokkal vagy torzítják a fogyasztók döntéshozási folyamatát. Májustól ezért a fogyasztói értékeléseket lehetővé tevő webáruházban vagy alkalmazásboltban gondoskodni kell az értékelések átláthatósáságáról is.

A Gazdasági Versenyhivatal az Európai Bizottság és a tagállami hatóságok közös vizsgálatában vizsgálta a magyar versenyhatóság a fogyasztói vélemények megjelenítését, amely az online kereskedelemben. A vizsgálat alapján a GVH hiányosságként tárta fel, hogy az értékelés folyamata a fogyasztók számára általában nem ismerhető meg. Csak kevés kereskedő osztja meg a weboldalán, hogy a fogyasztói értékelések összesítése (pontszáma vagy csillagozása) során milyen szempontokat vett figyelembe.

Májustól azokon az elektronikus kereskedelmi weboldalakon, amelyeken lehetőség van a termékek fogyasztói értékelésére, a vállalkozásnak tájékoztatnia kell a fogyasztókat arról, hogy biztosítja -e a vállalkozás és ha igen, hogyan, hogy csak olyan fogyasztók adhassanak értékelést, akik tényleg használják a terméket. Ezen kívül az értékelé szempontjait is átláthatóvá kell tenni.

ÚJ TÉNYÁLLÁS MEGTÉVESZTÓ KERESKEDELMI GYAKORLATRA

Május végétől megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak minősül az is, amikor egy összetételében vagy jellemzőiben a külfölditől jelentősen eltérő árut a kereskedelmi kommunikációval forgalmaz egy vállalkozás, hogy az megegyezik egy másik tagállamban forgalmazott áruval. Ez alól kivételt jelent, ha ezt jogszerű és objektív tényezők indokolják.

AZ ADATTRANSZFERREL JÁRÓ SZERZŐDÉSEKRE IS ALKALMAZNI KELL A FOGYASZTÓI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOKAT

Az adattranszferrel járó digitális szolgáltatások vizsgálata egy ideje a hatósági és bírósági gyakorlat célkeresztjében van. A közelmúlt legfontosabb jogesete kétségtelenül a facebook ingyenességének vizsgálata volt arra tekintettel, hogy a célzott hirdetésekkel az adatainkkal fizetünk.

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló kormányrendeletet az adattranszferrel járó szerződésekre is alkalmazni kell. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás  – praktikusan az ÁSZF közzétételével teljesített – kötelezettsége azokra az esetekre is kiterjed majd, amikor egy digitális tartalomért a fogyasztó az adataival fizet.

Ezekben az esetekben tehát nem elegendő az adatvédelmi szabályokat közzétenni, hanem a szolgáltatás igénybevételeinek részletes feltételeit is meg kell határozni.

A FELHASZNÁLÓK MANIPULÁCIÓJÁT CÉLZÓ SÖTÉT MINTÁK ELLENI FELLÉPÉS

A bizottsági közlemény szorgalmazza a fellépést a megalapozott döntésre való fogyasztói jogot csorbító „dark pattern” gyakorlatokkal szemben. A Bizottság ide sorolja azokat a személyre szabási gyakorlatokat, amelyek sok esetben a profilalkotáson alapulnak,  a rejtett hirdetéseket, a csalásokat, a hamis vagy megtévesztő információkat és a manipulált fogyasztói értékelések.et Végsős soron a fogyasztónak kell profitálnia abból, hogy az online térben olyan szintű védelmet és méltányosságot élvez, amely az offline körülmények között megvalósulóhoz hasonlítható.

Kíváncsi vagy, hogy mennyire vagy felkészülve 2022-re?

KÉRD ÁSZF AUDITUNKAT!

Bejelentkezés konzultációra (#10)
Dr. Szalai Anita

Ha teendőd van, még idejében megtudhatod, és ajánlatot kapsz a testre szabott ÁSZF elkészítésére is!

Jelentkezz be, és küldjük az ajánlatot!

Related Posts