fbpx

A Gazdasági Versenyhivatal az RTL Klub-on 2019-ben sugárzott Asztro Show és a 2020-ban futó Asztro Klub c. műsorral szemben indított versenyfelügyeleti eljárást. Míg az Asztro Show című jósműsorról megállapította, hogy tisztességtelenül, valótlan állításokkal sürgette betelefonálásra a nézőket az Asztro Klub c. műsorral szemben jogsértés megállapítása nélkül megszüntette a versenyfelügyeleti eljárást.

Másfél éves vizsgálat után a Gazdasági Versenyhivatal előzetesen az Asztro Show-val és az Asztro Klubbal szemben is magas bírságot helyezett kilátásba

A GVH 2019-én indított versenyfelügyeleti eljárást az RTL Klub-on futó Asztro Show c. jósműsor gyártója, a svájci NTH AG ellen. Az eljárást később kiterjesztette az RTL Klub délelőtti sávjában 2020-tól megjelenő új jósműsorra, az Asztro Klub-ra („Cetaco”) is.

A Versenyhivatal eljárása csaknem másfél évig tartott, az eljárásba bevonta a Magyar RTL Televízó Zrt. („M-RTL) médiaszolgáltatót és az emelt díjas hívások távközlési szolgáltatóját, a Telekom New Media Zrt.-t („TNM”) is. A TNM az asztrológiai témájú műsor gyártásának és a kapcsolódó telefonközpont működtetésének fővállalkozója volt. Az adott műsorablakot erre a célra vásárolta meg az M-RTL-től és bevonta ehhez alvállalkozóként az NTH AG és Cetaco vállalkozásokat.

A versenyhatóság előzetes álláspontjában mindkét műsorszám esetén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi magatartást valószínűsített. Álláspontja szerint a műsorvezető valótlanul állította, hogy a betelefonálási lehetőség csak nagyon korlátozott ideig áll rendelkezésre. Mindennek az volt a célja, hogy a fogyasztó azonnal telefonáljon, és ne legyen alkalma és ideje tájékozott döntést hozni. A GVH vizsgálati megállapításaiban nem tett különbséget a két műsor között.

A hatóság mindkét vállalkozással szemben bírság szankciót helyezett kilátásba, a Bírságközlemény alapján a jogsértéssel elért árbevétel 10%-ából kiindulva. Bírságnövelő tényezőként a versenytanács súlyosító körülményként azonosította a GVH sürgető reklámokkal kapcsolatban kialakult gyakorlatát. Ugyancsak súlyosítő körülmény, hogy a jósműsor nézői hiszékenységük miatt sérülékeny fogyasztói csoporthoz tartoznak. Utóbbiért a kötelezettségvállalás lehetőségét is kizárta.

Az eljárásban a műsorgyártók, illetve jogi képviselői is kifejhették álláspontjukat, melyet a GVH mérlegelt a végső döntés meghozatalakor.

Csak az Asztro Show volt jogsértő, az Asztro Klub nem

Az NTH AG műsorával kapcsolatban a versenyhatóság megállapította, hogy az Asztro Show a fogyasztókat megtévesztve sürgette telefonálásra a tévénézőket. Az adások azt sugallták, hogy a jósok szolgáltatásai csak azonnali telefonálással, korlátozottan érhetőek el. A műsorvezető sürgető felhívásait egy visszaszámláló óra nyomatékosította. A vizsgálat alapján azonban a szolgáltatás hozzáférhetősége valójában nem volt korlátozott, sőt a jósok a műsoron kívül is elérhetőek voltak.

Az Asztro Klub gyártója az eljárásban rámutatott arra, hogy szakított a korábbi jósműsor, az Asztro Show jogsértő gyakorlatával. A két cég között pedig semmilyen cégjogi vagy egyéb szerződéses kapcsolat nem volt.  Az előzetes álláspont megállapításai legtöbbször az Asztro Show c. műsorban elhangzott magatartást kifogásolták. Az egyedi értékelés elmaradása pedig kifejezetten hátrányos volt az Asztro Klubra.

A televíziós vásárlás reklám – önmagában a hívásra buzdítás nem lehet tilos

A Cetaco rámutatott, hogy a televíziós vásárlás – a „direkt marketing” televíziós verziójaként – definíció szerint is közvetlen ajánlatot tartalmazó azonnali vásárlásra szólít fel. A műsor így reklámnak, a gyártója pedig a Grtv. szerinti reklámozónak minősül. A gyártó a TNM-től reklámozás céljából vásárolja az abban meghatározott 57 perc időtartamú műsoridőt. A műsoridő reklámidőnek is minősül, ami a médiaszolgáltatónak is korlátozottan áll rendelkezésére.

„Most tárcsázzon.” „Most, a mai napon tud csatlakozni.”„Szeretném, hogy ha most tárcsázná a telefonszámot.”„És most, legyen Ön a következő.” „Egy pillanatra hívjon vissza most!”

Ezek olyan szófordulatok, amelyek nélkül még egy televíziós vásárlási műsorablaknak nem minősülő interaktivitásra épülő műsor megvalósítása is lehetetlen. Egy reklámnak minősülő műsorba ezért mindenképp ezeknek bele kell férnie.

Sikeres jogi képviselet: a hatóság elismerte, hogy az Asztro Show és az Asztro Klub gyakorlata között volt különbség

Az eljáró versenytanács az Asztro Klub érvelését elfogadva arra a következtetésre jutott, hogy az Asztro Show műsorban megjelent üzenetek lényegesen eltértek az Asztro Klub műsorban megjelent üzenetektől.

Az Asztro Show műsorok kifejezetten valamilyen nyereményre, vagy annak lehetőségére  utaltak, azaz e tekintetben is erőteljesebb üzenetet tartalmaztak, mint az Asztro Klub műsorok.

Az Asztro  Showban a műsorvezető sokkal erőteljesebb üzeneteket közölt és egyértelműen tetten érhető volt  az azonnali döntéshozatalra késztetés célja, a sürgetés, a gyorsaság jelentőségének  hangsúlyozása. Emellett az Asztro Shownál a képernyőn látható felirat is volt, hogy  „Legyen gyors!” ami az Asztro Klubban már szintén nem volt meg.

„Az eljáró versenytanács szerint az Asztro Klub műsor üzeneteinek telefonálásra való  buzdítása nem tekinthető kifejezetten intenzívnek. A gyorsaság, az azonnaliság nem  jelent meg olyan hangsúlyosan, mint az Asztro Show műsorban. A visszaszámláló órával  együtt sem állapítható meg egyértelműen az azonnali döntéshozatalra késztetés  célja. A hatóság azt is figyelembe vette, hogy azt az Asztro Klub az órát eltérő módon alkalmazta: az óra azt jelölte, amíg NEM lehet betelefonálni, nem azt a korlátozott időt, amikor IGEN.
A versenytanács úgy ítélte meg, hogy a versenyfelügyeleti eljárás során beszerzett bizonyítékok alapján nem állapítható meg, hogy a magatartás jogsértő-e, és az eljárás folytatásától sem várható  eredmény. Az eljárást ezért végül megszüntette az Asztro Klubbal szemben szemben, mivel a

Az eljáró versenytanács az M-RTL-lel és a TNM-mel szemben megszüntette a versenyfelügyeleti eljárást

Az M-RTL-lel szemben az eljárás megszüntetése nem volt meglepetés, mert azt már az előzetes álláspontjában is valószínűsítette a GVH.

A Versenytanács a TNM vonatkozásában megállapította, hogy fővállalkozói minősége ellenére ténylegesen a gyártók által előállított műsor technikai hátterét biztosító vállalkozás volt, és nem állapítható meg érdekeltsége az NTH jogsértésében.

A GVH szerint a jósműsor nézői hiszékenységük miatt sérülékeny fogyasztóknak minősülnek

A hatóság álláspontja szerint önmagában az, hogy anyagi helyzetük javításának lehetőségét, vagy egyéb problémáik megoldási lehetőségét látják egy telefonos jósszolgáltatásban az átlaghoz képest fokozott hiszékenységüket, sérülékenységüket igazolja. A jósműsorok nézői ezért kiszolgáltatottabbak  az ilyen jellegű kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. Ez nagyon fontos, a későbbi kereskedelmi gyakorlat során is szem előtt kell tartani. A sérülékenység ugyanis alapvetően kizárja, hogy jogsértés megállapítása esetén bírság helyett kötelezettségvállalással záruljon egy következő versenyfelügyeleti eljárás.

Az Asztro Show is viszonylag alacsony bírsággal úszta meg a versenyfelügyeleti eljárást


Az NTH AG az eljárás során elismerte a törvénysértést, megfelelési programot vezetett be a jövőbeli hasonló jogsértések elkerülésére, és lemondott a jogorvoslat lehetőségéről. A versenyhatóság minderre tekintettel – figyelembe véve, hogy a cég kis- és középvállalkozásnak minősül, első alkalommal követett el versenyjogi jogsértést, és tisztességtelen gyakorlata nem generált jelentős bevételt – 650 ezer forintos bírságot szabott ki a vállalkozásra.

A jogi képviselet sikere a versenyfelügyeleti eljárásban

A GVH döntéséről a Telex is beszámolt – azonban kizárólag a jogsértő műsorra koncentrálva. Bár az eljárás megszüntetése a médiában nem volt hírértékű, a médiajogi szakmában annál inkább: nagyon ritka, hogy a versenyhivatal eljárása jogsértés megállapítása nélkül záruljon egy jósműsorral szemben.

Különösen arra tekintettel, hogy egy jogsértést és magas bírságot valószínűsítő előzetes álláspont után került erre sor, kifejezetten hivatkozva a jogi képviselet érvelésének elfogadására. Bár a műsor már megszűnt, és az Asztro Klub jelenleg kizárólag online kínálja szolgáltatását – ő is komoly megfelelési programot és etikai eljárásrendet vezetett be a jogszerű kereskedelmi magatartás iránti elköteleződés jeléül.

Related Posts