fbpx

DIGITÁL/E-COMMERCE

A DIGITÁLIS SZEKTOR JOGI SZABÁLYOZÁSA

A digitális szektor  – az e-kereskedelem, az informatika, az információs társadalom és az online média  – jogi szabályozása több, konvergens jogterületet ölel fel. A fogyasztóvédelmi, adatvédelmi, reklámjogi, versenyjogi , illetve szerzői jogi aspektusokat holisztikus kezelése nélkül nem biztosítható a vállalkozások megfelelő jogi működlse.

 A digitális platformok és szolgáltatások jogi támogatása ezért komplex feladat, amely kifejezetten erre specializálódott jogi szakembert igényel.

Digitál
Digitáljog

MIÉRT FONTOS A DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK JOGSZERŰ MŰKÖDÉSE?

A jogi megfelelés fontos eszköze a bizalomépítésnek, és így a digitális szolgáltatás online vevőszerződési stratégájában is helyet kell kapnia.

A megelőzésre költeni olcsóbb, mint hatósági eljárás költségeit viselni, nem beszélve a bírságról, ami akár a vállalkozásod létét is komoly veszélybe sodorhatja.

MIÉRT NEM JÓK A SABLON MEGOLDÁSOK?

A jogi dokumentációk elkészítéséhez számos sablon áll rendelkezésre az interneten és a versenytársak dokumentumai is nyilvánosak. Sőt sokszor a webfejlesztők által kínált csomag is tartalmaz adatvédelmi tájékoztató mintát.

 

  • A sablonok nem a vállalkozásra személyre szabottan készültek el.
  • Kizárólag általános rendelkezésekkel nem lehet az adott vállalkozás profiljához és tevékenységéhez igazodó speciális jogi követelményeknek megfelelni.
  • Már a dokumentumok elkészítéséhez szükséges adatok feltárása is szakértelmet igényel.
  • A virtuálisan generált sablonok a vállalkozás által relevánsnak tartott adatokon alapulnak, így a garancia is csak arra a (ritka) esetre szól, ha ezek teljeskörűen lefedik a vállalkozás működését.
Vihar

TÉVHIT: "LEGALÁBB VAN VALAMI", "A KETTESHEZ ELÉG LESZ"

Az az adatkezelési tájékoztató, illetve ÁSZF, ami „legalább van”, aligha lesz „valami” a hatóság szemében, ha az a kötelező tartalommal nem rendelkezik. Ráadásul az ügyfelek bizalmának elnyerésére sem alkalmas.

MIRE VAN SZÜKSÉG A KOMPLEX DIGITÁLJOGI MEGFELELÉSHEZ?

SZOLGÁLTATÁSRA SZABOTT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKRE

A webáruházban történő vásárlás, illetve digitális szolgáltatások, vagy akár csak az interneten hirdetett offline szolgáltatásunk igénybevétele során polgári jogi értelemben szerződések jönnek létre, melyek általános feltételeit a vonatkozó jogszabályok alapján a vállalkozásoknak közzé kell tenni.

Az ÁSZF-et az adott szolgáltatásra irányadó specifikus jogszabályban meghatározott kötelező tartalom szerint kell kialakítani, a vállalkozás konkrét szolgáltatásaira szabva. Az ÁSZF tehát a fogyasztóval kötött egyedi szerződések tartalmát határozza meg előre, általánosan minden fogyasztóra vonatkozóan.

Nemcsak egy jogi dokumentum, hanem a vállalkozás üzletpolitikájának is fontos eleme.

A vállalkozás adatait, a vásárlás és a szolgáltatás igénybevételének részletes feltételeit, a megrendelés folyamatát, az árat, a fizetési és szállítási feltételeket, az ajánlati kötöttséget, az elállási jogot, a hibás teljesítés következményeit (szükség szerint a jótállásra, ill. szavatosságra vonatkozó rendelkezéseket), illetve a jogérvényesítés lehetőségeit tartalmazza.

TESTRESZABOTT GDPR MEGFELELÉSRE ÉS BEÉPÍTETT ADATVÉDELEMRE

A legtöbben csak egy adatvédelmi tájékoztatót szeretnének a weboldalukra, de a digitális szolgáltatás jogi megfeleléséhez ez csak a legritkább esetben elegendő.

Az adatvédelmi tájékoztató csak abban az esetben ad a GDPR szerinti megfelelést, ha az konkrétan a vállalkozás adatkezelési tevékenységéről tájékoztat, adatkategóriákra lebontva. Ehhez mindenképpen ismerni kell az adott vállalkozás adatkezelési folyamatait, vagyis elkészítéséhez adatvédelmi audit szükséges.

Az adatvédelmi dokumentáció több, mint egy adatkezelési tájékoztató – a GDPR számos más dokumentumot is előír, így pl. jogos érdek jogalap használata esetén érdekmérlegelési tesztre, közös adatkezelői kapcsolat esetén közös adatkezelésről szóló megállapodásra is szükség lesz, de adatfeldolgozási szerződésre szinte biztosan, hiszen minden online vállalkozásnak vannak (pl. tárhelyszolgáltatást, könyvelést stb. ellátó) adatfeldolgozói.  Ezen kívül szükség lehet különböző nyilvántartásokra, illetve speciális szabályzatokra (pl. kameraszabályzat) is.

Az adatvédelmi megfelelés több, mint a megfelelő dokumentáció: a vállalkozás folyamataiba épülő dinamikus követelmény (privacy by design) a GDPR szerint. 

 

FOLYAMATOSAN FRISSÍTETT SÜTITÁJÉKOZTATÓRA ÉS COOKIE BANNERRE

A sikeres online reklámkampányok egyik legfontosabb eszközei a cookie-k (sütik): a reklámkampányok többségéhez, a zökkenőmentes felhasználói böngészéshez és a böngészési szokások alapján releváns reklámok megjelenítéséhez elengedhetetlen a használatuk.

Éppen ezért a sütitájékoztató elkészítésének is fontos szerepe van, a legújabb követelmények szerint ennek külön kell a cookie management platformba (pop up ablakba) linkelve megjelenni a megfelelő tájékozott hozzájárulás megszerzéséhez.

A social media kampányok esetén a közösségi média pixelek vizsgálata is fontos.

A sütitájékoztatónak írásos dokumentum formában is meg kell lenni, illetve a cookie-kezelő pop-up ablak tartalmát is megfelelően ki kell alakítani.

 

JOGSZERŰ REKLÁMOKRA ÉS KERESKEDELMI GYAKORLATRA

A digitális szolgáltatások, illetve a weboldalak jogi megfeleléséhez jogi edukáció is fontos, hogy a vállalkozás a kereskedelmi gyakorlatát és reklámozását jogszerűen, a tisztességtelen (megtévesztő és agresszív) kereskedelmi gyakorlat tilalmát tiszteletben tartva, illetve jogtiszta tartalmak felhasználásával tegye.
A weboldalak jogszabályi megfelelőségét ugyanis egyre nagyobb hatósági figyelem övezi.

MEGFELELŐ JOGI VÉDELMET BIZTOSÍTÓ SZERZŐDÉSEKRE

Az alapvető működésünkhöz szükséges szerződésekhez  a vállalkozás jogi érdekeinek megfelelő megállapodás kialakításához mindenképp érdemes jogi segítséget igénybe venni.  A mindenre kiterjedő, alapos szerződés a vállalkozás profizmusáról és etikus magatartásáról árulkodik, így a partnerekkel szembeni bizalomépítésnek is fontos eszköze. 

ÍGY DOLGOZOM

1. Megismerem a vállalkozás profilját és üzleti modelljét

Elsőként meg kell ismernem a vállalkozás profilját és az üzleti folyamatokat, ez alapján azonosítható ugyanis, hogy  milyen jogszabályoknak kell megfelelnie a vállalkozásnak.

2. Auditálom a weboldalt és a digitális szolgáltatást

Ezt követően megvizsgálom, hogy jelenleg mennyire felel meg a vállalkozás az előírásoknak. Feltárom a hiányosságokat és a jogszerű működéshez szükséges teendőket és dokumentumokat.

Minél nagyobb a vállalat, és minél inkább speciális területen, vagy sok adattal működik, annál több munka szükséges az auditáláshoz és a megfeleléshez is.

3. Elkészítem a vállalkozás jogszerű működéséhez szükséges dokumentumokat

Az auditot követően a jogi megfelelés valamennyi dokumentumát, testreszabottan készítem el a vállalkozás számára.

 

4. Javaslatot teszek a weboldal és a merketing jogszerű kialakításához

A folyamatosan szigorodó online fogyasztóvédelmi szabályoknak való megfelelés nem korlátozódik az ÁSZF-re, ezért a teljes jogi védelemhez a weboldal és a reklámok tartalmának kialakítására is ellátom jogi tanácsokkal.

5. A teljes dokumentációért a megbízási szerződés szerint ügyvédi felelősséget vállalok, és a megállapodás szerint frissítem őket.

A vállalkozás folyamataiba épített adatvédelem („privacy by design”), valamint a  tisztességes és jogszerű  kereskedelmi és reklámozási gyakorlat kialakításához megfelelő ismeretekre lesz szükséged.  Összefoglalókkal és edukációval segítelem a vállalkozásod a jogszerű működés kialakításában. 

Az így bevezett megfelelési (compliance) rendszer távol tartja a hatóságot, illetve egy esetleges hatósági eljárás próbáját is kiállja.

MIÉRT A SZALAI LEGAL?

360°-os digitáljogi szolgáltatást nyújtunk

A digitáljog valamennyi területén kiemelt tapasztalatunk van.  A webshopok, az applikációk és szoftverek licenszerződései és felhasználási feltételei, az információs társadalom és az online média területén egyaránt nyújtuk jogi szolgáltatásokat.

 

 

Belülről ismerjük a digitális vállalkozások működését

A digitális tartalomszolgáltatásokkal,  e-sporttal, digitális marketinggel és reklámmal, valamint applikációk fejlesztésével  foglalkozó vállalkozások jogi támogatásában  otthonosan mozgunk. Egy nyelvet beszélünk ügyfeleinkkel és értjük a problémáit.

A lehetőségeket mutatjuk, nem az akadályokat

A jogi tanácsadás során nem csak az akadályokat mutatom. Fontosnak tartom, hogy a kockázatok mellett az ügyfeleim a lehetőségeikről is teljes körű tájékoztatást kapjanak.  A megoldásra fókuszálok és nem kerülöm meg az egyértelmű válaszokat.

Hatékonyan gazdálkodunk az időddel

A digitális technológiák ismerete olyan erősség a Szalai Legal oldalán, amely lehetővé teszi, hogy ügyfelek  lehető legkevesebb idejének ráfordításával, és felesleges körök kiiktatásával adjon hatékony és gyors megoldást a jogi problémákra.